1 – Algemeen
Mirjam Cornelisse, gevestigd te Den Haag. Kvk: 66317576

Mirjam Cornelisse
Van Bylandtstraat 10
2562GK Den Haag

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, vervolgopdracht, offerte en overeenkomst, alsmede op elke rechtsbetrekking als gevolg van of in verband daarmee, tussen Mirjam Cornelisse gevestigd op Van Bylandtstraat 10 te Den Haag, KvK geregistreerd onder nr.: 66317576 (hierna: “Opdrachtnemer”) en de natuurlijke of rechtspersoon (hierna: “Opdrachtgever”) die Opdrachtnemer een Opdracht geeft. Er kan alleen met wederzijdse instemming schriftelijk een afwijking van deze algemene voorwaarden overeengekomen worden.

2 – Betaling
Na het kennismakingsgesprek en mondelinge afstemming zal Opdrachtnemer een factuur sturen voor een voorschot van 30% van het totaalbedrag. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan. Het resterend bedrag zal 30 dagen voor de bruiloft gefactureerd worden en dient binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden betaald. Er worden geen beelden vrijgegeven totdat de volledige betaling is voltooid. Eventueel meerwerk of reis- en verblijfskosten worden na de bruiloft gefactureerd.

3 – Levering
De foto's zal Opdrachtnemer binnen 10 weken na de bruiloft met de Opdrachtgever delen via een online link, beschermd met wachtwoord. De Opdrachtgever kan hierop eenmaal feedback geven voor kleine aanpassingen. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden. Indien de Opdrachtgever geen feedback geeft binnen 4 weken na het aanleveren van de foto's is het daarna niet meer mogelijk om correcties door te geven.

Opdrachtnemer behoudt te allen tijde de volledige creatieve vrijheid over de beeldbewerking. 
Houd er rekening mee dat beelden op elk moment kan worden vernietigd nadat de foto's naar de Opdrachtgever zijn verzonden.

4 – Meerwerk
Opdrachtnemer en opdrachtgever maken voor de boeking afspraken over de gedekte tijd; het aantal uren aanwezig van de Opdrachtnemer. Er zal geen overwerk worden berekend zonder de voorafgaande (schriftelijke of mondelinge) toestemming van de Opdrachtgever.

5 – Reis en verblijf
Prijzen zijn inclusief btw en reiskosten binnen Nederland. Indien de bruiloft buiten deze afstand gehouden wordt zal opdrachtnemer €0,25/km rekenen. Verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de overeenkomst. Indien er verblijfskosten worden gemaakt bespreekt opdrachtnemer dit van te voren met de opdrachtgever. De kosten worden vervolgens toegevoegd aan de eindfactuur.

6 – Annulering
De annulering van een opdracht, ongeacht de reden, moet binnen drie maanden voor de gereserveerde datum per mail of schriftelijk bij Opdrachtnemer binnen zijn. Bij een annulering wordt 30% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Bij een annulering binnen drie maanden voor de bruiloft is dat 50%, en bij korter dan een maand wordt 75% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de Opdrachtnemer wordt de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De Opdrachtgever heeft op dat moment de volgende keuze:
1) Opdrachtnemer stelt een andere fotograaf voor; de bestaande overeenkomst loopt gewoon verder.
2) De Opdrachtgever heeft het recht het contract te ontbinden.

7 – Schade
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de Opdrachtnemer (door onvoorziene omstandigheden) is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het terugbetalen van het door de Opdrachtgever reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging.
Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten de schuld van de Opdrachtnemer om, tijdens het verwerken beschadigd raken of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verwondingen van de Opdrachtgever tijdens opnames.

8 – Post productie & Copyright
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de beelden te bewerken zoals zij dat het beste acht. Niet alle beelden die gemaakt zijn geleverd worden. Er wordt echter wel zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en de smaak van de Opdrachtgever, om tot een eindresultaat te komen waar de Opdrachtgever tevreden mee is.

Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de gemaakte opnamen (audio, foto en video) te gebruiken voor eigen promotie doeleinden.

9 – Gewenste beelden
Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bruiloft zal Opdrachtgever met de Opdrachtnemer een schema met uren, locatie(s) en andere belangrijke details delen via
e-mail. De partijen stemmen in met positieve samenwerking en communicatie voor het best mogelijke resultaat binnen de definitie van deze opdracht. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het niet aanwezig zijn of niet coöpereren van belangrijke personen tijdens opnames, noch voor gemiste beelden vanwege details die niet zijn onthuld aan Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer zal optreden als de enige en exclusieve bruiloft fotograaf. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een ​​tweede fotograaf naar keuze mee te nemen. Gezien flitsen van camera’s van gasten en gasten die zicht blokkeren de opnames kunnen verhinderen, erkent de Opdrachtgever dat zij verantwoordelijk zijn voor het verzoek aan gasten dat het nemen van foto’s en video’s niet ten koste gaat van het werk van de professionele foto/videograaf.

10 – Standaard prijslijst
De prijzen in deze overeenkomst zijn gebaseerd op de standaard prijslijst van opdrachtnemer. Deze prijslijst wordt periodiek aangepast en toekomstige opdrachten zijn onderworpen aan de prijzen die gelden op het moment dat de opdracht wordt aangevraagd.

11 – Nederlands recht
Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen en enig geschil dat eruit mag voortvloeien zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen.

Algemene voorwaarden

© Mirjam Cornelisse Photography

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden